کتری روسی

1مجموع 2 محصول
قیمت : 170,000 تومان

 این کتری از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد که بر روی این کتری یک نوشته بر روی بدنه ان وجود دارد که در تصویر بطور واضح می توانید ببینید.

قیمت : 250,000 تومان

این کتری قدیمی از جنس برنج کروم دار و ساخت کشور روسیه بوده و دسته آن چوبی می باشد. قدمت این کتری قدیمی به 70 سال می رسد و زیر این کتری مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

1مجموع 2 محصول

تبلیغات