کاسه

1مجموع 4 محصول
قیمت : 200,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و بر روی این کاسه قلم کاری شده است که آن را زیبا کرده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 300,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و قدمت آن بیش از 70 سال و سایز آن بزرگ است. بر روی این کاسه قلم کاری شده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 200,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و قدمت آن بیش از 50 سال است. بر روی این کاسه قلم کاری شده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 350,000 تومان

این کاسه چینی روسی از جنس چینی و ساخت کشور روسیه می باشد بر روی این کاسه مارک داس چکش خورده است. این کاسه ها 6 عدد است که 1 دست می شوند.

1مجموع 4 محصول

تبلیغات