چوپوق اناب

1مجموع 3 محصول
قیمت : 170,000 تومان

این چوپوق قدیمی از جنس چوب اناب و سری آن از جنس سفال بوده و بیش از 70 سال قدمت دارد و ساخت کشور ایران می باشد و اندازه آن 36 سانتی متر می باشد.

قیمت : 230,000 تومان

این چوپوق قدیمی از جنس چوب اناب و سری آن از جنس آلومینیوم بوده وبیش از 70 سال قدمت دارد و ساخت کشور ایران می باشد و اندازه آن 60 سانتی متر است.

قیمت : 180,000 تومان

این چوپوق قدیمی از جنس چوب اناب و ساخت کشور ایران عزیزمان بوده و اندازه آن 44 سانتی متر است. قدمت این چوپوق به 70 سال می رسد و بر روی چوپوق طرح زیبایی کشیده شده است که در تصویر مشخص است.

1مجموع 3 محصول

تبلیغات