چاقو

1مجموع 2 محصول
قیمت : 300,000 تومان

این چاقوی قدیمی از جنس فولاد و بیش از 100 سال قدمت دارد که به این چاقو, چاقوی بابا می گویند. این چاقوی قدیمی ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و یک جلد چرمی نیز دارد و تمیزی این چاقو را می توانید در تصویر ببینید.

قیمت : 450,000 تومان

این چاقوی قدیمی از جنس فولاد و بیش از 80 سال قدمت دارد که به این چاقو, چاقوی بابا می گویند. این چاقوی قدیمی ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و یک جلد چرمی نیز دارد و تمیزی این چاقو را می توانید در تصویر ببینید.

1مجموع 2 محصول

تبلیغات