پانچ

1مجموع 1 محصول
قیمت : 5,500,000 تومان

این پانچ قدیمی از جنس نوربرینگ و ساخت کشور آمریکا می باشد و سوخت آن الکل است. قدمت این پانچ بیش از 50 سال است و زیر آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

1مجموع 1 محصول

تبلیغات