نمک دان

1مجموع 1 محصول
قیمت : 25,000 تومان

این نمک دان قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و بر روی این نمک دان قلم کاری شده است که آن را زیبا کرده است. این نمک دان قدیمی با قیمتی که دارد خیلی با ارزش است.

1مجموع 1 محصول

تبلیغات