منقل

1مجموع 5 محصول
قیمت : 900,000 تومان

این منقل قدیمی بزرگ از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد. این منقل بیش از 70 سال قدمت دارد و نسبت به قدمتش ارزش بیشتری دارد. رنگ توی این منقل به رنگ خودش است.

قیمت : 1,200,000 تومان

این منقل روسی برنجی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد . این منقل قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد.

قیمت : 1,200,000 تومان

این منقل قدیمی روسی برنجی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد. این منقل بیش از 70 سال قدمت دارد و نسبت به قیمتش ارزش بیشتری دارد. رنگ توی این منقل به رنگ خودش است.

قیمت : 500,000 تومان

این منقل قدیمی کوچک از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد. این منقل بیش از 70 سال قدمت دارد و نسبت به قدمتش ارزش بیشتری دارد.

قیمت : 900,000 تومان

این منقل قدیمی بزرگ از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد. این منقل بیش از 80 سال قدمت دارد و نسبت به قدمتش ارزش بیشتری دارد. رنگ توی این منقل به رنگ خودش است.

1مجموع 5 محصول

تبلیغات