مجملین نقش دار ایرانی

1مجموع 1 محصول
قیمت : 700,000 تومان

این مجملین قدیمی بزرگ ایرانی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان بوده و قدمت آن به 100 سال می رسد و روی این مجملین نقش دار است که در تصویر مشخص است. 

1مجموع 1 محصول

تبلیغات