مجملین

1مجموع 2 محصول
قیمت : 650,000 تومان

این مجملین قدیمی بزرگ روسی از جنس مس و ساخت کشور روسیه (شهر سمر قند) بوده و قدمت آن به 73 سال می رسد که روی آن تاریخ خورده است.

قیمت : 700,000 تومان

این مجملین قدیمی بزرگ ایرانی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان بوده و قدمت آن به 100 سال می رسد و روی این مجملین نقش دار است که در تصویر مشخص است. 

1مجموع 2 محصول

تبلیغات