ظروف قدیمی

12مجموع 12 محصول
قیمت : 170,000 تومان

 این کتری از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد که بر روی این کتری یک نوشته بر روی بدنه ان وجود دارد که در تصویر بطور واضح می توانید ببینید.

قیمت : 25,000 تومان

این نمک دان قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و بر روی این نمک دان قلم کاری شده است که آن را زیبا کرده است. این نمک دان قدیمی با قیمتی که دارد خیلی با ارزش است.

قیمت : 200,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و بر روی این کاسه قلم کاری شده است که آن را زیبا کرده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 300,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و قدمت آن بیش از 70 سال و سایز آن بزرگ است. بر روی این کاسه قلم کاری شده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 600,000 تومان

این سینی قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد. قدمت این سینی قدیمی به 100 می رسد و روی این سینی و هم چنین پشت آن قلم کاری شده است که زیبایی خاصی به آن بخشیده است که در تصویر می توانید مشاهده کنید.

قیمت : 280,000 تومان

این سینی قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن ساده می باشد و سینی مناسبی برای سماور های مسوار است و جلوی آن می توان استکان گذاشت. قدمت این سینی قدیمی به 100 سال می رسد و بر روی آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 200,000 تومان

این کاسه قدیمی از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و قدمت آن بیش از 50 سال است. بر روی این کاسه قلم کاری شده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 350,000 تومان

این کاسه چینی روسی از جنس چینی و ساخت کشور روسیه می باشد بر روی این کاسه مارک داس چکش خورده است. این کاسه ها 6 عدد است که 1 دست می شوند.

قیمت : 400,000 تومان

این طاس حمام از جنس مس و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد و قدمت این طاس به 70 سال می رسد. این طاس به شکل خیلی زیبا قلم کاری شده است که در عکس می توانید مشاهده کنید.

قیمت : 650,000 تومان

این مجملین قدیمی بزرگ روسی از جنس مس و ساخت کشور روسیه (شهر سمر قند) بوده و قدمت آن به 73 سال می رسد که روی آن تاریخ خورده است.

12مجموع 12 محصول

تبلیغات