سماور

123مجموع 30 محصول
قیمت : 2,000,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه بوده و مدل دسته دلبر می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,800,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن سطلی می باشد. قدمت این سماور بیش از 100 است و بر روی بدنه , در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,100,000 تومان

این سماور از نوع سماور برنجی است و ساخت روس نیکولا بوده و مدل آن دسته دلبر می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و این سماور واقعا زیباست که در تصویر می توانید ببینید و بر روی در آن مهر خورده است.

قیمت : 2,100,000 تومان

سماور برنجی روسی نیکولا از جنس برنج و ساخت کشور روسیه نیکولا می باشد. بر روی این سماور دو مهر بر روی سر آن وجود دارد که در عکس مشخص می باشد.

قیمت : 2,500,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی و ساخت کشور روسیه می باشد و مدل این سماور تراشه دسته ساده است و بیش از 100 سال قدمت دارد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,500,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج ( سماور برنجی ) و ساخت کشور روس نیکولا می باشد و مدل آن چهار تراشه دسته ساده است. قدمت این سماور به 130 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر به وضوح مشخص است.

قیمت : 1,200,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل شلغمی می باشد. قدمت این سماور قدیمی به 100 می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,400,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن تراشه دسته معمولی می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد.

قیمت : 2,000,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد و مدل آن ساده است. قدمت این سماور به 70 سال می رسد و بر روی در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر به وضوح می توانید مشاهده نمایید.

قیمت : 250,000 تومان

این سماور ذغالی کوچک از جنس برنج و ساخت کشور چین می باشد. این سماور نسبت به اندازه ی کوچکی که دارد خیلی سنگین است و نسبت به قیمتش خیلی زیبا و با ارزش است.

123مجموع 30 محصول

تبلیغات