سماور

123مجموع 30 محصول
قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی اینه ای روس نیکولا از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن آینه ای می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,100,000 تومان

سماور قدیمی چهار تراشه پنجه بکسی از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن چهار تراشه پنجه بکسی می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن کوزه ای می باشد. بر روی در این سماور کوزه ای مهر خورده است که در تصویر مشخص است و قدمت این سماور قدیمی به 100 سال می رسد.

قیمت : 1,500,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن سطلی دسته خوابیده می باشد. بر روی در و بدنه این سماور قدیمی مهر زیادی خورده است که در تصویر مشخص است و قدمت این سماور قدیمی به 130 سال می رسد.

قیمت : 3,000,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روس نیکولا می باشد و مدل گلابی می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 3,200,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روس نیکولا با رنگ کروم است و مدل این سماور گلابی است که قدمت این سماور به 100 سال می رسد. روی در این سماور چندتا مهر وجود دارد که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,200,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روسیه است و مدل دسته پنجه بکسی می باشد. این سماور بیش از 100 قدمت دارد و جلوی این سماور یک طرح زیبا کشیده شده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,800,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه نیکولا بوده و مدل آن تراشه دسته ساده می باشد و قدمت این سماور به 100 سال می رسد و روی در این سماور مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,900,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس مسوار (سماور مسوار ) و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن دسته خوابیده می باشد. قدمت این سماور به 150 سال می رسد. بر روی در آن مهر خورده است.

قیمت : 200,000 تومان

این سماور از نوع سماور برنجی و ساخت کشور ایران عزیزمان می باشد. این سماور زیبا به شکل پارچ ساخته شده است و بر روی این سماور یک مهر بر روی سر آن وجود دارد که در عکس مشخص می باشد.

123مجموع 30 محصول

تبلیغات