سماور

123مجموع 30 محصول
قیمت : 7,000,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور مسوار و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن پنچه بکسی می باشد. قدمت این سماور به 140 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 8,000,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور مسوار و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن آینه ای کور می باشد. شیر این سماور به شکل خروس است و دارای خفه کن است که برای خاموش کردن استفاده می شود ...

قیمت : 8,000,000 تومان

سماور قدیمی مسوار مدل عربی بکر ساخت کشور روسیه می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بکر است. بر روی در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 5,500,000 تومان

این سماور برنجی روسی نیکولا از جنس برنج و ساخت کشور روسیه نیکولا بوده و بیش از 140 سال قدمت دارد . بر روی این سماور یک مهر بر روی سر آن وجود دارد که در عکس مشخص می باشد.

قیمت : 2,000,000 تومان

این سماور قدیمی برقی وقتی که بخار می کند صدای خروس می دهد. این سماور از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد و طوری طراحی شده است که خیلی شبیه به خروس می باشد.

قیمت : 4,700,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی می باشد و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن گلدانی خط دار است. قدمت این سماور به 120 سال می رسد و بر روی در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,700,000 تومان

این سماور قدیمی برقی وقتی که بخار می کند صدای مرغ می دهد. این سماور از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روسیه می باشد و طوری طراحی شده است که خیلی شبیه به مرغ می باشد.

قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روسیه است و مدل آن گلدانی می باشد. قدمت این سماور به 130 سال می رسد و بر روی این سماور مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,500,000 تومان

سماور روسی سطلی مدال از نوع سماور برنجی و ساخت کشور روسیه نیکولا بوده و بیش از 135 سال قدمت دارد . بر روی این سماور تعداد زیادی مهر مثل : بدنه و پایه وجود دارد که در تصویر واضح دیده می شود.

قیمت : 4,800,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی است و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن قابلمه ای می باشد. قدمت این سماور به 140 سال می رسد و روی پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

123مجموع 30 محصول

تبلیغات