سماور مسوار

1مجموع 4 محصول
قیمت : 7,000,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور مسوار و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن پنچه بکسی می باشد. قدمت این سماور به 140 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 8,000,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور مسوار و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن آینه ای کور می باشد. شیر این سماور به شکل خروس است و دارای خفه کن است که برای خاموش کردن استفاده می شود ...

قیمت : 8,000,000 تومان

سماور قدیمی مسوار مدل عربی بکر ساخت کشور روسیه می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بکر است. بر روی در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,900,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس مسوار (سماور مسوار ) و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن دسته خوابیده می باشد. قدمت این سماور به 150 سال می رسد. بر روی در آن مهر خورده است.

1مجموع 4 محصول

تبلیغات