سماور برنجی

123مجموع 26 محصول
قیمت : 5,500,000 تومان

این سماور برنجی روسی نیکولا از جنس برنج و ساخت کشور روسیه نیکولا بوده و بیش از 140 سال قدمت دارد . بر روی این سماور یک مهر بر روی سر آن وجود دارد که در عکس مشخص می باشد.

قیمت : 2,000,000 تومان

این سماور قدیمی برقی وقتی که بخار می کند صدای خروس می دهد. این سماور از جنس برنج و ساخت کشور روسیه می باشد و طوری طراحی شده است که خیلی شبیه به خروس می باشد.

قیمت : 4,700,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی می باشد و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن گلدانی خط دار است. قدمت این سماور به 120 سال می رسد و بر روی در و پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,700,000 تومان

این سماور قدیمی برقی وقتی که بخار می کند صدای مرغ می دهد. این سماور از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روسیه می باشد و طوری طراحی شده است که خیلی شبیه به مرغ می باشد.

قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی بوده و ساخت کشور روسیه است و مدل آن گلدانی می باشد. قدمت این سماور به 130 سال می رسد و بر روی این سماور مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 1,500,000 تومان

سماور روسی سطلی مدال از نوع سماور برنجی و ساخت کشور روسیه نیکولا بوده و بیش از 135 سال قدمت دارد . بر روی این سماور تعداد زیادی مهر مثل : بدنه و پایه وجود دارد که در تصویر واضح دیده می شود.

قیمت : 4,800,000 تومان

این سماور قدیمی از نوع سماور برنجی است و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن قابلمه ای می باشد. قدمت این سماور به 140 سال می رسد و روی پایه آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی اینه ای روس نیکولا از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن آینه ای می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 2,100,000 تومان

سماور قدیمی چهار تراشه پنجه بکسی از جنس برنج و ساخت کشور روس نیکولا بوده و مدل آن چهار تراشه پنجه بکسی می باشد. قدمت این سماور به 100 سال می رسد و بر روی در آن مهر خورده است که در تصویر مشخص است.

قیمت : 3,500,000 تومان

این سماور قدیمی از جنس برنج و ساخت کشور روسیه بوده و مدل آن کوزه ای می باشد. بر روی در این سماور کوزه ای مهر خورده است که در تصویر مشخص است و قدمت این سماور قدیمی به 100 سال می رسد.

123مجموع 26 محصول

تبلیغات