رادیو قدیمی

1مجموع 5 محصول
قیمت : 2,500,000 تومان

این رادیو قدیمی لامپی بکر با مارک AGA و لامپی است. این رادیو لامپی ساخت کشور سوئد و بیش از 90 سال قدمت دارد و تمیزی این رادیو را می توانید در تصویر ببینید.

قیمت : 1,500,000 تومان

این رادیو قدیمی لامپی بکر با مارک GRUNDIG و لامپی است. این رادیو لامپی ساخت کشور المان و بیش از 70 سال قدمت دارد و تمیزی این رادیو را می توانید در تصویر ببینید.

قیمت : 2,000,000 تومان

این رادیو قدیمی لامپی بکربا مارک MULLARD و لامپی است. این رادیو لامپی ساخت کشور انگلیس و بیش از 80 سال قدمت دارد و تمیزی این رادیو را می توانید در تصویر ببینید.

قیمت : 700,000 تومان

این رادیو قدیمی لامپی با مارک PHILIPS و لامپی است. این رادیو لامپی ساخت کشور هلند و بیش از 80 سال قدمت دارد و تمیزی این رادیو را می توانید در تصویر ببینید.

قیمت : 2,000,000 تومان

این رادیو قدیمی با مارک comedia و لامپی است. این رادیو لامپی ساخت کشور آلمان و بیش از 90 سال قدمت دارد و تمیزی این رادیو را می توانید در تصویر ببینید.

1مجموع 5 محصول

تبلیغات